Ventilirana keramička fasada

Suvremeni arhitektonski i građevinski trendovi sve su više obilježeni opće društvenom težnjom za izgradnjom energetski učinkovitih građevina koje, uz uštedu energije, doprinose manjoj emisiji štetnih plinova smanjujući time neželjene klimatske promjene. U Republici Hrvatskoj posljednjih je godina donesen niz propisa i normi koje, slijedeći taj trend održivog razvoja u graditeljstvu, reguliraju energetski efikasnu gradnju.

Temeljem Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada, sve nove stambene i nestambene zgrade za koje se nakon 31. ožujka 2010. godine podnosi zahtjev za izdavanje građevinske dozvole ili potvrde glavnog projekta moraju imati energetski certifikat izdan sukladno njegovim odredbama.

Energetski učinkovito projektirane zgrade razvrstavaju se prema godišnjoj referentnoj potrebnoj energiji za grijanje (gubitak po m2 neto korisne površine zgrade) na:

  • Nulenergetske zgrade ili približne < 15 kWh/m2 a' ( energ. A+ klasa )
  • Pasivne zgrade 15-25 kWh/m2 a' ( energ. A klasa )
  • Niskoenergetske zgrade < 50 kWh/m2 a' ( energ. B klasa )


Sl.1– Energetske klase građevina prema Hrvatskoj normi

Najveći dio energije zgrade gubi se kroz njenu ovojnicu odnosno kroz fasadna pročelja i prozore, stoga je kvalitetno izvođenje tih dijelova zgrade od posebne važnosti. Jedno od najkvalitetnijih rješenja u izvedbi fasadnih pročelja je ventilirana fasada. Ona se sastoji iz više konstrukcijskih elemenata (sl. 2.) koje bismo najbolje mogli opisati kao "sendvič" sastavljen od hidronepropusnog paropropusnog sloja, nosive aluminijske podkonstrukcije, termoizolacijskih panela te vanjske keramičke ili laminatne kompozitne panel ovojnice.

Sl.2. a) detalji ventilirane fasade b) zračni tok ventiliranja c) krovni vjenac


Između termoizolacije i vanjske panel obloge ostavlja se zračni međusloj širine min. 40 mm, spojen s ventilacijskim otvorima na krovnom vijencu zgrade, kroz koji se fasada ventilira.

Takvo višeslojno konstrukcijsko rješenje vanjske fasadne obloge osigurava njenu maksimalnu toplinsku učinkovitost, odnosno maksimalan toplinski otpor, kako u zimskom tako i u ljetnom vremenskom periodu (sl. 3.). Uz dobar odabir parametara i kvalitetno izvedene prozore, ventilirana fasada može osigurati najvišu razinu energetske efikasnosti zgrade prilikom energetskog certificiranja.


Sl.3 – Mehanizam toplinskog toka ventilirane fasade

Sukladno propisima i normama Republike Hrvatske, stambenu zgradu na lokaciji Žnjan izveli smo s ventiliranom keramičkom fasadom, koristeći talijanske dijelove vrhunske svjetske kvalitete. Takvom izvedbom ova stambena zgrada svrstava se u „A“ energetsku klasu.