Projekt Rupotina A
Useljivo od: 12/2023

Faze izgradnje

 

Opis

 Opis projektiranog dijela građevine
Stambena zgrada “A” projektirana je u poluotvorenom načinu gradnje s Stambenom
zgradom “B”. Ove dvije zgrade, u skladu s čl. 20. stav. 9, radi racionalnijeg korištenja
prostora čine jedinstveni zahvat u prostoru, na način da imaju spojene podrumske etaže koje
se koriste kao zajednička garaža.
Stambena zgrada je katnosti Po+S+P+1K+ Pk.
U podruma zgrade smješten je garažni prostor s kolnim ulazom s istočne strane
zgrade. U garaži je predviđeno 9 parkirnih mjesta. Sa sjeverne strane tlocrta zgrade je stubište,
koje vodi u prizemlje i na katove. U stubišnom prostoru podruma je izdvojeni prostor za
elektoinstalacije zgrade.
Ulaz u zgradu je sa sjeverne strane na razini podesta između suterena i prizemlja.
Ispred ulaza je nadstrešnica manja od 6 m
2. U suterenu zgrade predviđena su dva stana, jedan
svosobni orijentacije sjever – jug.
U prizemlju su predviđena tri stana, jedan jednosobni orijentacije sjever – jug, jedan
dvosobni orijentacije jug – istok i jedan jednosobni orijentacije sjever – istok.
Na 1. katu zgrade predviđena su dva stana, jedan dvosobni orijentacije sjever – jug i
jedan trosobni orijentacije jug - sjever – istok.
U potkrovlju zgrade predviđena su također dva stana, jedan jednsobni orijentacije
sjever – jug, jedan trosobni orijentacije orijentacije jug - sjever – istok.
Ukupno je u zgradi predviđeno 9 parkirnih mjesta i 9 stanova.
Stanovi su omeđeni su nosivim ab zidovima, a unutar tlocrta stanova predviđeni su
samo pregradni zidovi. Kao dodatna zaštita od buke između stanova predviđena je s jedne
strane ab zida konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila UD 3o/o6 (pričvršćenje u nosivu
konstrukciju direktnim elastičnim ovjesom ), između profila ispuna izolacijskim slojem od
ploča mineralne vune ( ʎ
max = 0,035 W/mK) gipskartonske ploče - 2 x 1,25 cm ( u
kupaonicama vlagootporne gipskartonske ploče.)
Pregradni zidovi su predviđeni od gipskartonskih ploča 2x1.25 cm na konstrukciji od
pocinčanih čeličnih profila s ispunom od izlacijskog sloja mineralne vune d=5,0 cm ili
alternativno zidani od šupljih glinenih zidnih ploča obostrano žbukani ukupne debljine d=10,0
cm, ili od porobeton zidnih ploča d=10,0 cm. Završno se zidovi bojaju poludisperzivnim
bojama ili oblaže keramičkim pločicama, sve prema odgovarajućim nacrtima.
Svi stanovi imaju balkone sa staklenom ogradom od sigurnosnog stakla visine min100
cm.
Prozirne konstrukcije u stanovima izvesti će se od PVC stolarije s prekidom
toplinskog mosta, s dvostrukim izolirajućim staklom s jednim staklom niske emisije (Low – e
obloga), međuprostor ispunjen plinom, koeficijent prolaska topline za staklo U
max= 1,1
W/m
2K, koeficijent prolaza cijelog otvora uključivo okvir najviše U=1,4 W/m2K. Stupanj
prospuštanja sunčeve energije g
= 0,60. Zaštita od sunca predviđena je PVC (ili Al) roletama j. rolo kutija s maksimalnim koeficijentom prolaska topline U=0,8 W/m2K (Fc=0,3), zvučna
izolacija I klasa, R
w min =36 dB.
Ulazna vrata u stanove predviđena su s punim krilom, metalna konstukcija, profili s
prekidom toplinskog mosta. Ispuna krila je termoizolacijom, svi spojevi krila i dovratnika ili
praga brtvljeni, dovratnik i prag s prekidom toplinskog mosta u okviru. Koeficijent prolaza
cijelog otvora uključivo okvir najviše U=2,0 W/m
2K, zvučna izolacija specijalna klasa Rwmin
=38 dB (za stanove kod kojih boravišni sadržaji nisu odvojeni dvojim vratima od zajedničkog
stubišta), odnosno zvučna izolacija - I klasa, sa R
wmin = 3o dB (za stanove kod kojih su
boravišni sadržaji odvojeni dvojim vratima od zajedničkog stubišta).
Međukatne konstrukcije između stanova predviđene su od armiranog betona d=16,0
cm. Imati će “plivajuću podlogu” tj. namaz od armiranog mikrobetona debljine 4.5-5.5 cm
na prigušenom mikroelastičnom sloju (zvučno-izolacijska membrana od ekstrudiranog
polietilena, preklopi min. 10 cm d=0,5 cm + elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T
D=2,0 cm + ekspandirani polistiren, tvrde ploče d=2,0 cm). Završna obrada podova je u
spavaćim sobama, dnevnom boravku, blagovaonici i predsoblju je parket, a u ulaznom
hodniku keramika ili parket, a u kuhinji i sanitarnim čvorovima keramičke pločice. U
sanitarnim čvorovima ispod keramičkih pločica izvodi hidroizolacija od jednokomponentnog
fleksibilnog polimercementnog hidroizolacijskog premaza.
Na glavnom podestu stubišta na ab ploču postavlja se također “plivajuća podlogu” tj.
namaz od armiranog mikrobetona debljine 4.0 cm na prigušenom mikroelastičnom sloju, te
završna podna obloga kamenim pločama u građevinskom ljepilu.
Međukatna konstrukcija stanova u prizemlju prema garažnom prostoru je ab ploča
debljine 18,0 cm koja s donje strane ima povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju –
„ETICS“ ( klasificirani sustav sa razredom reakcije na požar A2 -s1, d0 ) toplinska izolacija –
ploče mineralne vune za kontaktne fasade ( λ
max = o,o35 W/mK, kao „KNAUF
INSULATION FKD-S Thermal“ ), ploče ljepljene na strop punoplošno polimercementnim
ljepilom, te dodatno mehanički učvršćene tipskim spojnicama ( 8-1o kom/m
2 ) sa pokrivkama
( rondelama ) za pričvrsnice od mineralne vune.
Vanjske zidove (ab zid na d=20,0 cm), predviđeno je izvesti s toplinskom izolacijom
povezanim sustavom za vanjsku toplinsku izolaciju ETICS, gdje je predviđena toplinska
izolacija pločama kamene vune (kao “KI FKL-S Thermal”) debljine 10.0.cm. Ploče se lijepe
na zid polimercementim ljepilom (točkasto i po rubovima, pokrivenost ploče ljepilom min
40%, te dodatno mehanički učvršćavaju tipskim spojnicama (6-8 kom/m
2). Na poziciji sokla
visine cca 30 cm iznad okolnog terena izvodi se polimercementni hidroizolacijski premaz +
termoizolacijski sloj od ploča ekstrudiranog polistirena – XPS, λ max = 0,035 W/mK,
zahrapavljene vanjske površine, ploče se ljeplje građevinskim ljepilom i dodatno mehanički
pričvršćavaju plastičnim tiplama s čeličnim vijkom (2–4 kom/m2). Kao završni sloj je
predviđen silikatni završni sloj, koji će se provući preko cijelog pročelja.
Zid prema stubištu (armiranobetonski ili od blok opeked=20,0 cm) izvodi se s
vanjskom toplinsku izolaciju ETICS (klasificirani sustav sa razredom reakcije na požar A2 -
s1, d0 ), gdje je predviđena toplinska izolacija ploče mineralne vune za kontaktne fasade sa
λ
max = o,o35 W/mK ( kao „KNAUF INSULATION FKD-S Thermal“ ), ploče ljepljene na zid
polimercementnim ljepilom ( točkasto i po rubovima ploče, pokrivenost ploča ljepilom min.
40 % ), te mehanički učvršćene tipskim spojnicama ( 6-8 kom/m
2 ) sa pokrivkama za
pričvrsnice od mineralne vune

Datoteke