Projekt Neslanovac
Useljivo od: 09/2018

Faze izgradnje

 

Opis

 ARHITEKTONSKO RJEŠENJE

 

U prostornom smislu volumen građevine interpoliran je u izduženom dijelu parcele u orijentaciji jug-sjever, odmaknut od pristupnog puta 5,0 m , čime je stvoren predprostor građevine sa prilazom, parking mjestom za invalida, plohama zelenila i ugibališta za radnu platformu vatrogasnog vozila, te potpornim zidom u odnosu na nivo suterena.

 

Volumen građevine pravokutnog oblika s ravnim prema ulici i sužavanjem volumena prema sjeveru. Građevina je projektirana kao stambena samostalno stojeća građevina katnosti SU+PR+3K+N, okvirnih dimenzija 13.50 x 19.90 m.

 

U otvorenom suterenu projektirana su četiri boksa sa otvorenim parking mjestima, natkriveni prostor sa 12 ostava i jedini zatvoreni prostor je ulaz u dvokrako stepenište koje povezuje sve etaže. Ispod stepenišnog kraka predviđen je prostor za smještaj glavne razvodne ploče.

 

U prizemlju  je projektiran natkriveni ulaz u zgradu, dvije stambene jedinice te vertikalna komunikacija sa produženim hodnikom do ulaza u stanove.

Na ostalim etažama ( 1. 2. i 3. Katu ) projektirane su po tri stambene jedinice te indentićna komunikacija kao i u prizemlju.

U nadgrađu je projektirana jedna stambena jedinica sa velikim vanjskim terasama.

Glavne orijentacije stanova  su prema jugu i istoku, a najsjeverniji stan orijentiran je i prema zapadu i sjeveru.

Veličine stanova su različite i variraju od najmanjeg 35,10 m2 do najvećeg od 64.05 m2 . Uz spavaće sobe  ( jednu ili dvije ) stan ima stambenu kuhinju ( kuhanje, jelo, boravak ) kupaonicu a veći stanovi imaju uz kupaonicu i poseban wc. Svi stanovi imaju lođe ili balkon, a stan u nadgrađu zbog limitirane veličine ( 40 % izgrađenosti pune etaže ) ima terase sa sve tri strane, a jedan dio terasa je i natkriven ravnom pločom.

Kao završetak na zgradi je projektiran ravni krov.

 

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

 

Pročelje zgrade je obućeno u bijelu i sivu žbuku kao osnovnog materijala na pročeljima, te djelova pročelja kod ulaza i istaknutog stepenišnog dijela volumena koje se oblaže kamenim pločama.

 

Takav pristup stvara vertikalnu podjelu građevine čime se naglašava čistoća i jednolikost njenog pročelja slično tretiranog po cijelom opsegu, čime je na vrlo jednostavan način postignut vizualni doživljaj pročelja kao ovojnice.

 

Obujam građevine istaknut je konzolnim istacima na južnom i istočnom dijelu volumena s namjerom artikulacije tog dijela građevine.

Sva pročelja su komponirana u ritmu pravilnih otvora prozora s uvučenom linijom ulaza u građevinu.

 

UREĐENJE TERENA

 

Pješački pristup objektu projektiran je sa južne strane čestice s postojećeg pločnika kolne prometnice, gdje se uz ulaz u zgradu formiraju zelene površine u betonskim koritima koja su obložena kamenim pločama i koja jednim dijelom prate pristupnu prometnicu.

 

Prema susjednim parcelama koje nisu vezane za ulične poteze projektirano su zeleni pojasi kombinirani sa niskim i visokim zelenilom, zimzelenom živicom, ozelenjenjem travom, niskim zelenilom i stablima masline i nizom  oleandara.

 

Kolni pristup objektu projektiran je sa južne postoječe ulice zu zapadnu granicu parcele sa širinom ulaza od 5,5m.

 

Pješačke površine projektirane su kao nepropusne i popločane su kamenim štokanim pločama, što se odnosi i na gazišta vanjskih stepenica ali i kao i propusne sa betonskim travnim kockama na vanjskim parkiralištima.

 

Svi ogradni zidovi parcele rješeni su od vanjskog ruba građ. čest. prema unutra.

Svi zidovi uređenja terena i ogradni zidovi imaju kamenu poklopnicu visine 4 cm položenu u cem. mort 2 cm.

 

Sve površine planirane kao zelene/procjedne zasaditi će se mediteranskim biljem – maslina, ružmarin, lavanda – te travom.