Djelatnosti

U Fundamenti se bavimo inženjeringom u graditeljstvu, a specijalizirani smo za stambene objekte. Pokrivamo sve faze koje je potrebno ispuniti od ideje projekta do njegove realizacije: kupnju zemljišta, projektiranje, izvođenje i prodaju gotovih zgrada.

Počinjemo odabirom i kupnjom građevinskog zemljišta i izradom idejnog, a potom glavnog i izvedbenog projekta. Nakon ishođenja svih potrebnih dozvola – lokacijskih i građevinskih – pristupamo gradnji. Pri izvođenju radova posebnu pažnju poklanjamo odabiru suradnika i materijala, a pri projektiranju i gradnji nastojimo koristiti inovativne tehnologije. Kupcima naših stanova pružamo usluge uređenja interijera, a u suradnji s našim arhitektima kupci mogu sami odabrati završne obloge.